Jsou holubi nebezpeční? Jaká je ochrana proti holubům?

Holub obecný (Columba livia f. domestica), který je v našich končinách majoritnim druhem ptactva, bývá též označován díky své početnosti na veřejných místech, našich obydlích a také kvůli své plejádě infekčních chorob za takzvanou "okřídlenou krysu". Zda je opravdu ochrana proti holubům nezbytná, vzhledem k nemocím, které přenášejí a kde se vůbec u nás tento pták vzal se dozvíte dále.


Holubi a jejich nebezpečí

Člověk a holubi

Již před 5000 pr.n.l byl prokazatelně člověk s holuby provázán. Důkazy nalezneme zejména v orientu, kdy byli holubi dokonce uctíváni. Současný holub domácí byl vyšlechtěn z nepříliž odlišného druhu holuba skalního (Columba livia). Dále se jejich výskyt rozšířil (jak přirozeně, tak chovem) prakticky po celém světě a byli i mezi lidmi šlechtěni z mnoha důvodů - převážně na maso, dále pak na doručování zpráv, i čistě jen jako hobby v chovu.

Městští holubi jsou dnes plně synatropním druhem (závislí na soužití s člověkem). Zejména díky lidskému hospodářství, částečně kvůli přemíře zbytků potravy v odpadech a také lidské benevolenci v jejich přítomnosti se holubům v naší blízkosti velice daří. Velká města se snaží jejich počty aktivně snižovat odchytem, hubením i preventivní ochranou, ale při rychlosti jakou se holubi množí, můžeme mluvit spíše pouze o regulaci.

Hnízdění holubů ve městech

Jsou schopni hnízdit i pětkrát za rok, přičemž v jednom vrhu může být i šest potomků. Právě lidská obydlí a jiné stavby pro ně představují ideální podmínky k hnízdění. Ve volném prostředí se holubi vracejí k přirozenému stylu života jako holub skalní, pouze místo skal tak využívají lidskou architekturu. Vyhledávají většinou vysutá místa, která jsou alespoň částečně krytá před povětrnostními podmínkami. Zpravidla se jedná o balkóny, římsy, parapety, půdy, ale i například cedule světelné reklamy nebo nevyužité prostory v domech s otevřeným přístupem (okna, vykýře, ventilační průduchy a jiné nezabezpečené vstupy do budov).

Holuby a nemoci

Ochrana proti holubům

Svou přítomností ovšem právě v těchto místech představují významné zdravotní riziko. Kolem sebe roznášejí různé choroboplodné částice (způsobující závažná onemocnění jako je ornitóza, salmonelóza, toxoplazmóza, trichomoniáza), roztoče a parazity jako jsou blechy, klíšťata a vši. Podobně je nebezpečný samozřejmě i jejich trus. Právě likvidace holubího trusu by pak neměla být prováděna bez ochranných prostředků a příslušných sanitárních prostředků.

Ochrana proti holubům

Jak už to tak bývá, ideální obranou před hrozbami plynoucích z přítomnosti holubů je prevence - respektive zamezení jejich přístupu do inkriminovaných míst. K tomu velmi dobře slouží ochranné sítě proti holubům, případně pak hroty proti ptákům nebo plašiče ptactva. Profesionálně instalovaná ochrana proti holubům vydrží mnoho let a je dobrou investicí nejenom v rámci absence nutnosti čištění trusu od holubů, ale i jako ochrana před zdravotními riziky s nimi spojenými.